"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." [ Al-Baqarah:275 ]

| |
© 2017 Halalsurf.com All Rights Reserved
Integrated Commerce Sdn Bhd